Coraz częściej chcemy rozmawiać o Mieście, interesujemy się środowiskiem, które nas otacza. Lubimy mieć swoje zdanie i odważniej je wyrażamy. Uczestniczymy w życiu naszych miast i angażujemy się w dyskusje o ich wyglądzie.

Dla wszystkich początkujących miasto-fanów, którzy chcieliby uzupełnić swój językowy arsenał o szczyptę profesjonalizmu, przygotowałam miejski elementarz –mini słownik przydatnych pojęć i terminów. Dla tych bardziej obytych z terminologią pozostają… obrazki:).

SLOWNIK-01ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie /wg raportu WCED z 1987 r. – Nasza Wspólna Przyszłość/.
miejski elementarz
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – powierzchnia gruntu pokryta roślinnością;
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie
miejski elementarz

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY – w projektowaniu urbanistycznym linia określająca obszar wymaganego położenia budynków /wg Wikipedii/
miejski elementarz
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. /wg Wikipedii/

 

Post Author: Monika | slowcitylife

You may also like

maszyna do mieszkania berlin le Corbusier

Berlińska maszyna do mieszkania – fotorelacja

Zmieniła obraz naszych miast. Byłą inspiracją młodych architektów odbudowujących powojenną

park kieszonkowy pocket park

Na ratunek śródmieściom: park kieszonkowy

Kojarzysz ten moment, kiedy idziesz ulicą: po lewej kamienice, po

katowice dobra przestrzen strefa kultury

Kato! cz. II – czyli katowickie przykłady dobrych przestrzeni

Wracamy do Katowic. Poszukując kolejnych przykładów dobrych przestrzeni przenieśmy się

Hej, Miło Cię widzieć :)

Monika Żelichowska

ZAJRZYJ NA FB...

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LUB INSTAGRAM :)

No images found!
Try some other hashtag or username