Administratorem strony jest Monika Żelichowska, ul. Łubinowa 23/15, 70-785 Szczecin

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się  slowcitylife@gmail.com

§ 1
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter nie są przekazywane do państwa trzeciego.

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • LH.pl sp. z o. o. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań NIP: 7831711517– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • MailerLite, spółka zarejestrowana w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia, w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera;
  • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu;

§ 2
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika,

§ 4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu e-mail oraz imienia przez Monikę Żelichowską w celach marketingowych.

Usługa newslettera jest bezpłatna i polega na informowaniu o nadchodzących ebookach czy wydarzeniach lub dostarczaniu bieżących zapisków z bloga.

Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail oraz imienia do formularza udostępnianego na blogu. Subskrypcja newslettera jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

Podany adresu e-mail oraz imię nie będą udostępniane osobom czy podmiotom trzecim.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny.