wspinaczka

Inna twarz miasta – wspinaczkowe kadry

łuk 5

Miasto to osobliwy twór, który nieustannie pokazuje nam swoje odmienne oblicza. Od nas samych zależy którą jego ...